11 lutego 2023

Copyright © 2023 FHU Fronton - Mirosław Folwarski. All rights reserved.

e-mail:  

fhu.fronton@gmail.com

Ptaszkowa 633

33-333 Ptaszkowa

Dla wielu osób ubezpieczenie domu lub mieszkania jest sprawą oczywistą. Zdarza się jednak, że nie każdy wie, co można ubezpieczyć a przede wszystkim, jak to zrobić. Polisy mogą być bowiem dość mocno rozbudowane i posiadać szeroki zakres. Niektóre z rozszerzeń mogą też być dla niektórych osób nieco nietypowe. Dowiedzmy się więc, co jest potrzebne do ubezpieczenia mieszkania albo domu. Sprawdźmy też, jak zakres ochrony nieruchomości wpływa na formalności przy zakupie polisy.

 

Czym jest ubezpieczenie nieruchomości?

 

Ubezpieczenie domu to polisa majątkowa, w postaci umowy zawartej pomiędzy towarzystwem ubezpieczeniowym a klientem. Zabezpiecza ona składniki majątku na wypadek ich kradzieży lub zniszczenia. Osoba, która ubezpiecza swój dom, zgadza się zapłacić składkę o określonej wartości. W zamian za to ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania lub pokrycia kosztów szkód, gdy dojdzie do niekorzystnych (dla domu ubezpieczonego) zdarzeń.

Ubezpieczyciel swoją odpowiedzialność ogranicza jednak tylko do:

● zdarzeń zawartych w umowie,

● wysokości kwoty zapisanej w umowie (czyli sumy gwarancyjnej),

● oraz pod warunkiem, że ubezpieczony dopełnił warunków zawartej umowy.

Umowa może posiadać pewne ograniczenia - limity i wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela. Te ostatnie pojawiają się wtedy, gdy do powstania szkody dojdzie w wyniku naszego niedbalstwa lub na skutek nieprzestrzegania umowy i zapisów OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia).

 

Jakie dokumenty do ubezpieczenia domu są potrzebne?

 

Do ubezpieczenia domu potrzebna jest nieruchomość, nasza chęć zadbania o posiadany majątek, nieco czasu na znalezienie satysfakcjonującej oferty oraz wizyta u agenta ubezpieczeniowego . Oczywiście najważniejsze, czego nam potrzeba, to podjęcie decyzji, co chcemy objąć ubezpieczeniem i w jakim zakresie.

Podczas wizyty u agenta ubezpieczeniowego , będziemy potrzebować dokumentu potwierdzającego naszą tożsamość. W zasadzie jest to jedyny dokument dotyczący tożsamości ubezpieczonego, potrzebny do zawarcia umowy. Ewentualnie, w niektórych przypadkach, mogą być nam potrzebne dokumenty dotyczące ubezpieczanego dobytku (jak akt własności czy wycena wartości, itp.).

 

Jaki zakres ubezpieczenia domu możemy wybrać?

 

Umowa ubezpieczenia domu, podobnie jak wiele innych polis, składa się z kilku wariantów oferowanych klientom. Dzięki temu każdy może wybrać najbardziej satysfakcjonującą go opcję. Możemy tu wyróżnić:

● ochronę murów (czyli szkielet domu, jego ściany),

● ochronę murów i elementów stałych (tych, które są na stałe przytwierdzone do ścian i nie da się ich zdjąć bez użycia narzędzi i siły; są to np. meble w zabudowie, instalacje, parkiet, itp.),

● ochronę murów, elementów stałych oraz ruchomości domowych (polisa dodatkowo obejmuje ubezpieczenie mienia ruchomego, przenośnego, jak np. komputer, krzesła, sprzęt AGD, itp).

Często ubezpieczenie domu obejmuje także komórkę lokatorską lub piwnicę . Jest ona chroniona na takich samych zasadach, jak nieruchomość. Jeśli natomiast nasz dom posiada ogród, możemy rozszerzyć ubezpieczenie nieruchomości o niego i jego wyposażenie (czyli praktycznie o to, co znajduje się na posesji). Zazwyczaj piwnica i ogród są automatycznie chronione wraz z zakupem polisy. Warto jednak się o to dopytać ubezpieczyciela i ewentualnie dokupić stosowne rozszerzenie.

Pamiętajmy, że ubezpieczenie chronić nas będzie tylko przed zawartymi w umowie ryzykami. Najczęściej są to pożar, zalanie, trzęsienie ziemi, upadek pojazdu powietrznego. Czasem jest to także wandalizm, uderzenie pioruna, deszcz nawalny czy inne zdarzenia losowe. Dokupując odpowiednie rozszerzenia możemy z kolei poszerzyć polisę o takie ryzyka, jak: przepięcie, powódź czy kradzież z włamaniem. Możemy też wykupić polisę "all risk", pokrywającą koszty wszystkich szkód i zdarzeń oprócz tych wyłączonych w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) . Pamiętajmy, że wszystkie dodatki podnoszą cenę ubezpieczenia.

 

Co robić, gdy zniszczymy czyjeś mienie?

 

Oprócz zabezpieczenia naszego dobytku przed wspomnianymi zdarzeniami, powinniśmy też zastanowić się, co zrobimy, gdy to przez nas zostanie uszkodzona cudza własność. Na przykład - pęknie nam rura i zalejemy sąsiada, niszcząc mu parkiet lub meble. Na takie sytuacje powinniśmy mieć wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Zabezpieczy nas ono przed finansowymi konsekwencjami szkód, które wyrządzimy osobom trzecim i ich mieniu.

Pamiętajmy, że fakt posiadania przez nas ubezpieczenia domu chroni nas tylko wtedy, gdy to nam stanie się krzywda. Jednak nie zadziała ono wtedy, gdy to my będziemy jej sprawcami wobec innych. Dlatego konieczne jest kupienie OC w życiu prywatnym. Wystarczy, że zgłosimy taką chęć agentowi przed podpisaniem umowy.

 

Domowe zwierzęta - czy potrzebny jest odpowiedni aneks do umowy?

 

Te osoby, które posiadają domowe zwierzątko, np. psa czy kota, powinny wziąć pod uwagę, że także i ono może wymagać ochrony ubezpieczeniowej. Co ciekawe - zwierzęta są ubezpieczone w ramach polisy mieszkaniowej lub ubezpieczenia domu, jako... domowe ruchomości! Jeśli więc stanie im się krzywda na skutek jednego z ryzyk wymienionych w umowie, dostaniemy odszkodowanie. Ubezpieczenie obejmuje najczęściej śmierć pupila, jego zaginięcie czy koszty leczenia na skutek nieszczęśliwego wypadku.

A co w sytuacji, gdy nasz pupil zniszczy czyjś dobytek? Tutaj zadziała kupione przez nas OC w życiu prywatnym. Jeśli więc pies podrapie drzwi sąsiada, to kwestią odszkodowania zajmie się ubezpieczyciel (dowiedz się jaki jest koszt ubezpieczenia psa). Oczywiście zapytajmy agenta czy nasza polisa na pewno obejmuje domowe zwierzęta. Jeśli nie - wystarczy, że zgłosimy chęć zakupu rozszerzenia. Nie musimy też udowadniać faktu ich posiadania. W przypadku psa powinniśmy jednak zadbać, aby miał aktualne szczepienie na wściekliznę.

 

Jak kupić ubezpieczenie przedmiotów wartościowych?

 

Ochroną ubezpieczeniową możemy także objąć drogocenne mienie w naszym domu. Zróbmy to, jeśli posiadamy wartościowe dzieła sztuki i zbiory kolekcjonerskie, biżuterię lub inne cenne przedmioty. W takiej sytuacji musimy dokupić odpowiednie rozszerzenie o tak zwane mienie specjalne. Aby jednak ubezpieczyciel zgodził się podpisać z nami umowę, musimy przedstawić mu potwierdzenie wyceny rynkowej naszych dóbr. Konieczne jest więc udokumentowanie ich wartości przed zakupem ubezpieczenia. Wyceny dokonuje rzeczoznawca. Niestety za jego wizytę musimy zapłacić z własnej kieszeni. Dodatkowo może okazać się, że będziemy musieli potwierdzić autentyczność cennych kolekcji. Tylko wtedy TU pozwoli nam kupić ubezpieczenie dzieł sztuki.

 

Ubezpieczenie mieszkania lub domu dla najemcy

 

Jeśli nieruchomość, w której mieszkamy, nie jest naszą własnością - a jedynie ją wynajmujemy, nadal możemy nabyć ubezpieczenie. Nie jest to oczywiście polisa na dom czy mieszkanie - bo tej najemca wykupić nie może. Może jednak kupić OC najemcy, które przyda się, gdy wyrządzimy w mieszkaniu właściciela jakąś szkodę. Warto też nabyć ubezpieczenie własnych ruchomości. Chroni ono dobytek będący własnością najemcy, czyli ten który przynieśliśmy ze sobą do najmowanego lokalu.

 

Ubezpieczenie przy kredycie hipotecznym z cesją na bank

 

Osoby, które biorą kredyt hipoteczny na mieszkanie, często mają w obowiązku ubezpieczenie kupowanej nieruchomości, które następnie zostaje scedowane na bank. W tym przypadku kryteria ubezpieczenia ustala kredytodawca. Bank może też samodzielnie przygotować polisę dla kredytobiorcy. Jeśli jednak zdecydujemy się kupić ją we własnym zakresie, bankowi musimy przedstawić dowód zawarcia umowy ubezpieczeniowej, zgodnej z jego oczekiwaniami.

 

Jakie inne dokumenty są potrzebne do ubezpieczenia?

 

Nie tylko przed zakupem ubezpieczenia, ale także w czasie jego trwania, mogą być nam potrzebne różne dokumenty, konieczne do załatwienia niektórych formalności. Jakich na przykład?

● Jeśli chcemy poszerzyć zakres polisy, lub zmienić sumy ubezpieczenia na wyższe, musimy udać się do ubezpieczyciela i podpisać zgodę na zmianę warunków ubezpieczenia.

● Jeśli dojdzie do powstania niekorzystnego zdarzenia, do TU musimy zgłosić szkodę, przedstawiając odpowiednie dokumenty. Będą to na przykład: protokół sporządzony przez odpowiednie służby (np. policję wezwaną po odkryciu włamania), ewentualna kopia zawiadomienia o wszczętym postępowaniu, wykaz uszkodzeń i strat, fotografie zniszczonych lub skradzionych przedmiotów, kosztorysy, rachunki, wyceny, paragony, faktury i inne dokumenty potwierdzające powstanie szkody.

● Ubezpieczyciel, przed wypłaceniem nam finansowej rekompensaty, może poprosić nas o aktualne przeglądy instalacji domowych. Ich posiadanie może być warunkiem uzyskania odszkodowania.

Pamiętajmy, że weryfikowanie czy ubezpieczony przestrzegał zapisów umowy czy też nie, towarzystwo ubezpieczeniowe rozpoczyna dopiero po wystąpieniu szkody.

 

Jakie informacje podać ubezpieczycielowi przy zakupie polisy?

 

Agent ubezpieczeniowy zazwyczaj sam pyta o najważniejsze kwestie, wpływające na zakres i cenę polisy. Warto jednak przygotować się wcześniej i być gotowym do udzielenia odpowiedzi na różne pytania. Co m.in musimy wiedzieć?

● jaki jest rodzaj naszej nieruchomości,

● deklarować jej wartość,

● podać liczbę kondygnacji,

● znać rok budowy i metraż,

● adres domu,

● formę własności (ewentualnie przedstawić prawo własności do nieruchomości),

● liczba lokatorów,

● czy istnieje cesja na bank,

● czy w domu jest prowadzona działalność gospodarcza.

Na koniec musimy wybrać jedynie zakres ubezpieczenia, jego sumę a także interesujące nas rozszerzenia. Decyzje te wpłyną na wysokość składki do zapłacenia. Pamiętajmy, że ważność ubezpieczenia majątkowego wynosi 12 miesięcy. Przed zawarciem ubezpieczenia musimy też koniecznie przeczytać OWU, w którym znajdziemy informacje o zakresie ubezpieczenia i inne ważne informacje na jego temat.

 

 

Źródło:  https://unilink.pl/porady/co-jest-potrzebne-do-ubezpieczenia-domu

Co jest potrzebne do ubezpieczenia domu?

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium

Ty też bez problemu stworzysz stronę dla siebie. Zacznij już dzisiaj.