Copyright © 2023 FHU Fronton - Mirosław Folwarski. All rights reserved.

e-mail:  

fhu.fronton@gmail.com

Ptaszkowa 633

33-333 Ptaszkowa

Ubezpieczenia zawodowe

W ofercie naszej znaleźć można również takie ubezpieczenia jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla firm i zawodów, w których są one obowiązkowe lub zalecane. Ubezpieczamy lekarzy, fizjoterapeutów, adwokatów, architektów, ale także przedstawicieli innych zawodów, którzy chcą zadbać o swoje poczucie bezpieczeństwa w kontekście odpowiedzialności cywilnej przy wykonywanych zleceniach.

 

Ubezpieczenie OC lekarza i pielęgniarki

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarza i pielęgniarki adresowane jest do wszystkich lekarzy i pielęgniarek wykonujących działalność leczniczą w formie działalności gospodarczej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje szkody będące następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

Ubezpieczenie OC pośrednika i zarządcy nieruchomości

 

Ubezpieczenie OC pośrednika w obrocie nieruchomościami czy zarządcy nieruchomości dedykowane jest dla osób i podmiotów prowadzących działalność na rynku nieruchomości.

Jest ono obowiązkowe a obowiązek posiadania go spoczywa na każdej osobie wykonującej któryś z tych zawodów. Regulują to zapisy Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz inne rozporządzenia wykonawcze.

 

Ubezpieczenie OC przewoźnika

 

W OC Przewoźnika (OCP) przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna firmy transportowej. Polisa rodzaju w razie wystąpienia szkody daje możliwość przeniesienia odpowiedzialności finansowej na ubezpieczyciela. Zapewnia ochronę ubezpieczeniową przedsiębiorcy wykonującemu usługi transportowe w ruchu krajowym lub międzynarodowym.

Ubezpieczenie takie jest dobrowolne, nie powinno się jednak z niego rezygnować dlatego niesie ono duże korzyści.

 

Ubezpieczenie Cargo

 

Ubezpieczenie Cargo to ochrona ubezpieczeniowa mienia w transporcie. Obejmuje towar przewożony drogą lądową, kolejową, śródlądową, lotniczą, morską - od takich ryzyk jak utrata, ubytek czy zniszczenie.

W zależności od potrzeb do dyspozycji są warianty wykupienia polisy jednostkowej lub polisy obrotowej. Polisa jednostkowa zawierana jest na czas transportu konkretnego ładunku, natomiast polisa obrotowa to polisa zawierana na czas 12 miesięcy i obejmuje każdy transport, który ma miejsce w tym okresie.

 

Po więcej informacji również w zakresie obecnych promocji zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium

Ty też bez problemu stworzysz stronę dla siebie. Zacznij już dzisiaj.