Copyright © 2023 FHU Fronton - Mirosław Folwarski. All rights reserved.

e-mail:  

fhu.fronton@gmail.com

Ptaszkowa 633

33-333 Ptaszkowa

Ubezpieczenia na życie

Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie

 

Życie i zdrowie to najcenniejsze wartości w przypadku każdego człowieka. Nie możemy ich kupić, ale możemy je ubezpieczyć i pomóc Ci o nie zadbać. Chcemy jak najdłużej cieszyć się dobrym zdrowiem, patrzeć jak usamodzielniają się nasze dzieci czy czerpać radość ze spędzania czasu z wnukami.

Opcje ubezpieczeniowe związane z ochroną zdrowia i wsparciem w przypadku choroby, obejmują wiele możliwych produktów.

Ubezpieczenie na życie to chyba najchętniej wybierany produkt ubezpieczeniowy. To dzięki niemu możemy zatroszczyć się zarówno o siebie, jak i swoich bliskich.

 

Ubezpieczenie na Życie

 

W ofercie ubezpieczenia na życie mamy do wyboru wariant podstawowy oraz rozszerzony. Podstawowy chroni tylko w jednym przypadku - kiedy dojdzie do zgonu osoby ubezpieczonej z przyczyn naturalnych. Wówczas świadczenie pieniężne wypłacane jest na rzecz rodziny lub  osoby wskazanej w umowie.

Dlatego częściej wybierany jest szerszy zakres ochrony. W zależności od wybranej opcji możemy liczyć na odszkodowanie również w takich przypadkach, jak:

  • śmierć w wyniku wypadku samochodowego;

  • następstwa nieszczęśliwych wypadków;

  • inwalidztwo;

  • długotrwała choroba;

  • rehabilitacja;

  • narodziny dziecka;

  • śmierć rodziców czy teściów.

Polisa na życie może być zawarta w formie indywidualnej jak i grupowej.

 

Ubezpieczenie Zdrowotne

 

Ubezpieczenie to jest idealnym dopełnieniem do obowiązkowego  ubezpieczenia zdrowotnego ZUS. Ze względu na komfortowe warunki. Daje pacjentom większe możliwości, np. błyskawiczny dostęp do lekarzy specjalistów bez skierowania, czy przeprowadzenie niezbędnej diagnostyki (kilkaset badań). Wybierając ubezpieczenie zdrowotne pacjent ma więc pewność pokrycia ewentualnych kosztów świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczyciela. Jeśli niezbędny będzie więc zabieg, którego np. nie można przeprowadzić w ramach NFZ, ale jego zakres obejmuje polisa, to towarzystwo opłaci realizację świadczenia. 

 

Ubezpieczenie Global Doctors

 

Ubezpieczenia niezwykle ważne w przypadku poważnego zachorowania. Koszty leczenia nowotworów i poważnych stanów chorobowych mogą być bardzo wysokie, a dostęp do najskuteczniejszych terapii jest kluczowy dla szybkiego powrotu do zdrowia. Ubezpieczenie Global Doctors zapewni Tobie i Twoim bliskim organizację, kompleksową opiekę i pokrycie kosztów leczenia w renomowanych klinikach na całym świecie do kwoty nawet 2 milionów euro w całym życiu Ubezpieczonego.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków nie ochronią nas przed zachorowaniem, ale mogą być niezwykle cennym wsparciem w walce ze skutkami nieszczęśliwego wypadku jak pobyt w szpitalu, wypłata świadczenia za operacje, uszczerbek na zdrowiu a nawet w przypadku śmierci spowodowanej wypadkiem. osobowego. Odszkodowanie wypłacane jest ubezpieczonemu lub uprawnionej osobie (uposażonemu) w sytuacji wystąpienia nieszczęśliwego wypadku, na skutek którego poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu, rozstroju zdrowia lub zmarł.

 

Ubezpieczenie niezdolności do pracy

 

Nieszczęśliwy wypadek lub poważna choroba mogą wpłynąć na Twoje zdrowie i życie. Czasami wykonywanie dotychczasowej pracy staje się niemożliwe. Ubezpieczenie od niezdolności do pracy zapewni Tobie i Twoim bliskim odpowiednie wsparcie. Zakres tego ubezpieczenia chroni nas przed utratą dochodów i możliwością zarobkowania. Bardzo często do poświadczenia tego stanu (niezdolności do pracy) powinna być poświadczona zwolnieniem lekarskim.

 

 

Po więcej informacji również w zakresie obecnych promocji zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium

Ty też bez problemu stworzysz stronę dla siebie. Zacznij już dzisiaj.