Copyright © 2023 FHU Fronton - Mirosław Folwarski. All rights reserved.

e-mail:  

fhu.fronton@gmail.com

Ptaszkowa 633

33-333 Ptaszkowa

Ubezpieczenia komunikacyjne

Imię i nazwisko właściciela pojazdu : *)

Pesel właściciela : *)

Kod pocztowy : *)

Telefon kontaktowy : *)

Adres e-mail :

Marka pojazdu : *)

Nr rejestracyjny : *)

Numer VIN : *)

Data pierwszej rejestracji : *)

Treść wiadomości : *)

Dodaj plik niezbędny do realizacji zgłoszenia :

*) Znam i akceptuję zasady przetwarzania danych osobowych, zawarte w Polityce prywatności

Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy

Wypełnij wszystkie pola oznaczone gwiazdką

Poproś o wycenę ubezpieczenia

 

Pamiętaj pola oznaczone gwiazdką "*" są wymagane w celu przygotowania właściwej kalkulacji.

Jeśli pojazd ma więcej właścicieli dane (imię, nazwisko, PESEL) proszę przesłać jako informację w polu "Treść wiadomości".

Oczekiwany zakres ubezpieczenia (np. OC + AC + NNW + Assistance / inne) również proszę wpisać w polu "Treść wiadomości"

Dane zawarte w formularzu przesyłane są w postaci bezpiecznej / zaszyfrowanej wiadomości.

 

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

 

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m.) jest jednym z ubezpieczeń obowiązkowych. Musisz je wykupić obowiązkowo jako posiadacz samochodu, najpóźniej w dniu jego rejestracji. Zakres ubezpieczenia uregulowany jest w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.

Ubezpieczenie OC p.p.m. gwarantuje, że Ubezpieczyciel pokryje skutki szkody, które wyrządziłeś innym uczestnikom ruchu. Ochroną objęte jest tak  mienie, jak i zdrowie, czy życie osób poszkodowanych.

Za brak polisy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nakłada kary finansowe. Wysokość kary uzależniona jest od rodzaju samochodu oraz okresu przez jaki nie posiadaliśmy ochrony ubezpieczeniowej. Za brak OC dla samochodu osobowego powyżej 14 dni w I połowie 2023 roku wysokość kary to 6.980 zł a dla samochodu ciężarowego to już 10.470 zł.

 

Ubezpieczenie autocasco (AC)

 

Ubezpieczenie AC jest jednym z dobrowolnych ubezpieczeń. Warto jednak rozważyć kupno ubezpieczenia w zakresie AC ponieważ zabezpiecza ono przed konsekwencjami finansowymi szkód powstałych z naszej winy, a także w sytuacjach gdy nie można ustalić sprawcy uszkodzenia naszego pojazdu, sprawcą są zwierzęta lub do uszkodzeń doszło w wyniku zdarzeń losowych.

 

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

 

Kolejne ubezpieczenie z grupy ubezpieczeń dobrowolnych, które jednak warto mieć to ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW). Przedmiotem tego ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem jest uszkodzenie ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub nawet śmierć. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dają możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia przez zwielokrotnienie jej w przypadku śmierci kierowcy.

 

Ubezpieczenie Assistance (ASS)

 

Następnym ubezpieczeniem dobrowolnym jest ubezpieczenie Assistance (ASS). Najczęściej oferowane przez ono w pakiecie razem z polisą OC i/lub AC. Zapewnia ono pomoc w przypadku awarii samochodu, wypadku czy kolizji a czasami nawet w przypadku kradzieży. Zapewnia nam pomoc techniczną, holowanie i auto zastępcze. A w przypadku zdarzeń spowodowanych naszym roztargnieniem dowóz paliwa, rozładowanie akumulatora czy nawet gdy zatankujemy niewłaściwe paliwo. Ponadto większość ubezpieczycieli w ramach ASS zapewni nam również transport kierowcy i pasażerów z miejsca zdarzenia czy  zorganizuje i opłaci nocleg.

 

Inne ubezpieczenia komunikacyjne

 

To tylko niektóre z oferowanych ryzyk. Oprócz wyżej wymienionych w ramach ochrony pakietowej istnieje również możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia dodatkowego w innym zakresie.

Należą do nich między innymi :

- ubezpieczenie ochrony zniżek OC i/lub AC, chroniące dotychczas nabyte zniżki ubezpieczonego przy kontynuacji ubezpieczenia w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym;

- ubezpieczenie szyb chroniące właściciela od szkód spowodowanych uszkodzeniem szyby;

- ubezpieczenie opon gwarantujące pomoc w przypadku uszkodzenia opony;

- ubezpieczenie bagażu chroniące bagaż w przypadku zdarzenia ubezpieczeniowego;

oraz inne o których możesz porozmawiać z naszym doradcą.

 

Po więcej informacji również w zakresie obecnych promocji zapraszamy do kontaktu.

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium

Ty też bez problemu stworzysz stronę dla siebie. Zacznij już dzisiaj.