Copyright © 2023 FHU Fronton - Mirosław Folwarski. All rights reserved.

e-mail:  

fhu.fronton@gmail.com

Ptaszkowa 633

33-333 Ptaszkowa

Pozostałe ubezpieczenia

Oczywistym jest, że ubezpieczenia to bardzo szeroki obszar, mający zapewnić ochronę przed pewnym ryzykiem a ryzyko od zawsze towarzyszyło człowiekowi. Obszar obejmujący komunikację, majątek, życie, firmę, ale także inne ryzyka, będące istotnymi z punktu widzenia interesów wielu grup społecznych i zawodowych. Oferujemy bardzo kompleksowy przegląd rynku ubezpieczeniowego i produktów ubezpieczeniowych.

 

Ubezpieczenie szkolne

 

Ubezpieczenie szkolne skierowane głównie do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym a także dla studentów. Można zawrzeć je w formie grupowej jak również indywidualnej. Forma grupowa przywiązuje nas do zakresu jaki wybrał ubezpieczający czyli osoby decyzyjne w tym zakresie w placówce oświatowej. Natomiast forma indywidualna pozwala nam na indywidualną decyzję jaki zakres ochrony najbardziej odpowiedni jest dla naszego dziecka. Mimo mylącej nazwy zaznaczyć należy, że ubezpieczenie takie działa nie tylko w szkole ale również w czasie wolnym (na wakacjach i trakcie przerw w nauce), 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i bardzo często na całym świecie.

W związku z tym, że już kilka miesięcy przed rozpoczęciem roku szkolnego we współpracy z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi przygotowywane są specjalne oferty możemy zaproponować najlepsze ubezpieczenia na rynku a składka w ramach ubezpieczenia indywidualnego jest porównywalna do składek z ubezpieczeń grupowych.

 

Ubezpieczenie motocykla czy roweru

 

Oprócz tego, że posiadacze motocykli podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej w ruchu drogowym to również mogą ubezpieczyć swój jednoślad w zakresie AC oraz Assistance. Posiadamy również w swoim zakresie ubezpieczenie wyposażenia czy stroju motocyklisty.

Natomiast posiadanie ubezpieczenia rowerowego to gwarancja komfortu, radości i co najważniejsze, bezpieczeństwa w czasie jazdy.

 

Ubezpieczenie dla sportowców i narciarzy

 

Ubezpieczenia dla sportowców to kompleksowa ochrona dla tych co uprawiają sport. Dobierzemy odpowiedni dla Ciebie wariant, abyś był spokojny o swoje bezpieczeństwo i finanse w razie niespodziewanych sytuacji.

Jednym z najbardziej wypadkowych aktywności  jest jazda na nartach i tu właśnie bardzo łatwo o wypadek. Warto ustrzec się przed konsekwencjami, jakie niesie kontuzja w wyniku uprawiania narciarstwa.

 

Ubezpieczenie rolne

 

Zgodnie z obowiązującym prawem, rolnicy są zobligowani do objęcia ochroną ubezpieczeniową budynków gospodarczych oraz do wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. W przypadku tych ubezpieczeń nie można dowolnie zawężać ochrony ubezpieczeniowej. Zakłady ubezpieczeń mogą jednak rozszerzać ich zakres. Oprócz części obowiązkowej, warto zadbać o ubezpieczenie swojego mienia ruchomego wykorzystywanego do wykonywanych prac (np. sprzętu rolniczego i maszyn rolniczych), dodatkowe ubezpieczenia budynku mieszkalnego w zakresie ryzyk nieobjętych ubezpieczeniem obowiązkowym, elementów stałych w budynku mieszkalnym, sprzętu gospodarstwa domowego czy nawet ziemiopłodów.

Posiadanie rozszerzonego zakresu to wsparcie finansowe dla Ciebie i Twojej rodziny oraz gospodarstwa w wielu trudnych losowych sytuacjach.

Ponadto praca rolnika wiąże się dużymi wyzwaniami i często ryzykiem, dlatego warto zadbać także o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i zabezpieczyć się przed ich trudnymi konsekwencjami.

 

Ubezpieczenie grupowe

 

Jest to forma polisy na życie, w której ten sam zakres ochrony, suma ubezpieczenia i inne elementy produktu polisowego dotyczą przynajmniej kilku osób. Rozwiązanie to jest najczęściej stosowane w zakładach pracy w stosunku do osób zatrudnionych i czasem również pełnoletnich członków ich rodzin. Polisa charakteryzuje się niższą składką w stosunku do wariantu indywidualnego, ale i ograniczoną i niezmienną liczbą dodatków.

Gwarantuje ubezpieczonemu i jego bliskim zabezpieczenie finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych (naturalny zgon ubezpieczonego lub członków  jego rodziny, śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem). 

 

 

Nie znalazłeś potrzebnej informacji, chcesz wiedzieć więcej?

 

Po więcej informacji również w zakresie obecnych promocji zapraszamy do kontaktu.

 

 

 

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Plan Premium

Ty też bez problemu stworzysz stronę dla siebie. Zacznij już dzisiaj.